Formål og historien bag

Formål
Vidensfunktionens overordnede formål er at skabe et fagligt miljø og gennemføre aktiviteter, der understøtter og styrker kvaliteten og udviklingen af den frivillige og vederlagsfrie økonomi- og gældsrådgivning i Danmark.

Historien bag
Vidensfunktionen blev etableret som forening ved en stiftende generalforsamling i efteråret 2020 og har bevilling fra Erhvervsministeriet og Socialstyrelsen til og med 2023. Arbejdet for en fælles platform for frivillige og vederlagsfrie økonomi- og gældsrådgivninger har ligget som ambition blandt flere af medlemsorganisationerne igennem en årrække.

Handlingsplan

Ansøgningspulje til helheldsorienteret rådgivning

Som en del af Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed blev det i satspuljeaftalen for børne- og socialområdet for 2018-2021 besluttet at videreføre vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning i en toårig periode. Dette i form af en ansøgningspulje til helhedsorienteret rådgivning udført primært af frivillige i forpligtende partnerskaber mellem frivillige organisationer, almene boligorganisationer og kommuner. Som en del af udmøntningen af puljen forpligtede ni puljemodtagere sig til at etablere en national vidensfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning.

Vidensfunktionen fik til opgave at lave kvalitetsstandarder samt udvikle fælles dokumentationsredskaber og koncepter for rådgivningstilbud.

Kontakt

Medlemsorganisationer og sekretariatet

Med den seneste ansøgningspulje til styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning for 2020-23 er der kommet yderligere puljemodtagere, så der i dag er 15 medlemsorganisationer af Vidensfunktionen, der alle driver uvildig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning. Læs mere om de enkelte medlemsorganisationer her.

Vidensfunktionen har et mindre sekretariat, som koordinerer og understøtter samarbejdet og videns- og netværksdelingen medlemsorganisationerne imellem. Sekretariatet består af konsulent Ida Westergaard og studentermedhjælper Sophie Grosen Ellermann.