Hvem kan få hjælp

Vidensfunktionen er en forening bestående af 15 medlemsorganisationer, der yder uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning lokalt, regionalt og landsdækkende.

Borgere i betalingsvanskeligheder

Målrettet borgere med lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb

Tilbuddet om økonomi- og gældsrådgivning er målrettet borgere med lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb. Ofte har en social begivenhed været den udløsende faktor for betalingsvanskeligheder, f.eks. et mistet arbejde, akut opstået sygdom, skilsmisse mv. Det kan også være en afhængighed hos den gældsramte selv eller hos et familiemedlem i form af misbrug eller ludomani.

Der er stor variation i årsager til optagelse af gæld og betalingsvanskeligheder såvel som i de øvrige problemer og den livssituation, den gældsramte står i. Det er tit komplekse situationer og ikke kun selve gælden, men en række sammensatte problemer, der gør, at den gældsramte har svært ved at betale af på gælden og har brug for hjælp til at håndtere den.

Når man er ude af stand til at betale af på sin gæld og modtager rykkere, kan det være fristende at stifte mere gæld ved f.eks. at tage et kviklån. Det øger blot gælden og forværrer situationen yderligere. Gælden vokser sig stor og uoverskuelig, idet man kan have udeståender til en lang række forskellige kreditorer og ikke have styr på, hvem man skylder hvad, og hvad man skal betale af hvornår.

Forebyggelse virker

Opsøg rådgivning så tidligt som muligt

Tilbuddene retter sig også mod unge og voksne med begyndende betalingsvanskeligheder, og det er således ikke et krav at have stor gæld. Det er tværtimod en fordel at opsøge rådgivningen så tidligt som muligt, inden gælden vokser sig større. Flere af vores medlemsorganisationer tilbyder, at borgere i risiko for økonomi- og gældsproblemer kan deltage i forebyggende, oftest gruppebaserede indsatser.

Det kan være en stor støtte for mange at få hjælp fra en udefrakommende, neutral og uvildig part som en frivillig økonomi- og gældsrådgiver. Rådgiveren kan hjælpe borgeren med at danne overblik over gælden og lægge et budget, sætte systematik i afbetalingen til kreditorer samt forhandle afbetalingsordninger og være i dialog med kreditorer. Nogle får enkeltstående rådgivning, mens andre indgår i et længere forløb alt efter behov. Der er udarbejdet et kort over, hvor man kan opsøge økonomi- og gældsrådgivning: