Kvalitet i rådgivningen

Medlemmer af Vidensfunktionen arbejder ud fra en kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivning. Den er udviklet for at skabe gennemsigtighed om de væsentligste parametre i vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning samt for at understøtte kvalitetsudvikling i sektoren.

Den første udgave af kvalitetsmodellen blev udviklet i efteråret 2018. Deloitte understøttede processen og samlede op på de indledende erfaringer med anvendelsen af kvalitetsmodellen.

Kvalitetsmodellen består af fem standarder med tilhørende parametre:

Kvalitetsmodellen

Standarder og rådgivningstyper

Med kvalitetsmodellens fem standarder for økonomi- og gældsrådgivning (Indhold, Organisation, Kompetencer, Etik og Dokumentation) arbejder de 15 medlemsorganisationer af Vidensfunktionen ud fra samme fællesnævner. Derfor kan man som rådsøgende være sikker på, at økonomi- og gældsrådgivningerne arbejder for at opfylde de parametre, som er beskrevet under hver standard.

Kvalitet i rådgivningen er helt essentielt i rådgivningsprocessen. Borgere, der søger hjælp med henblik på at forbedre en svær økonomisk situation, skal kunne have tillid til, at rådgivningerne har faglige og kompetente frivillige rådgivere, der bestræber sig på at behandle den enkeltes sag reelt og ud fra den enkeltes interesse.

Endelig indeholder kvalitetsmodellen en typologi over forskellige rådgivningstyper:

Akkreditering

Det videre arbejde med kvalitetsmodellen

Vidensfunktionen arbejder med at videreudvikle og implementere kvalitetsmodellen blandt medlemsorganisationerne. På sigt vil medlemsorganisationernes rådgivningstilbud blive akkrediteret ud fra den videreudviklede model. Akkrediteringen er et fagligt kvalitetsstempel af, at de 15 medlemsorganisationers rådgivninger efterlever de ønskede standarder. Hensigten er en gennemsigtighed i rådgivningerne og en faglig ensartethed blandt medlemsorganisationerne som vil bidrage yderligere til at kvalitetssikre ydelserne for brugerne af økonomi- og gældsrådgivningerne.