Økonomi- og gældsrådgivning

Gæld bliver et problem for den enkelte borger i de tilfælde, hvor der opstår betalingsvanskeligheder. 

Økonomi- og gældsproblemer

Et problem for den enkelte borger med betalingsvanskeligheder

Langt de fleste voksne danskere optager gæld i løbet af deres liv, og der er ofte tale om en relativt stor gæld i forhold til indkomst. Samtidig har mange danskere store aktiver i bolig, aktier, pensionsopsparing og bankindskud, hvilket betyder, at de har en høj nettoformue. Den høje bruttogæld i Danmarks husholdninger udgør derfor ikke som sådan en væsentlig samfundsmæssig risiko (Danmarks Nationalbank, Husholdningernes formue og gæld).

Gæld bliver imidlertid et problem for den enkelte borger i de tilfælde, hvor der opstår betalingsvanskeligheder.

Experians RKI-register er en database over danskere, der ikke får betalt deres regninger. Ved udgangen af 2021 var lidt færre end 171.000 danskere registreret i RKI. Der er flest registrerede i aldersgruppen 31-40 år.

Overgældsætning

Voksende gæld kan gøre at borgere bliver overgældsat

Omkring fem procent af Danmarks voksne befolkning er i restance, hvilket vil sige fortløbende betalingsvanskeligheder i forhold til gæld, ubetalt husleje mm. (Leth-Petersen et.al., 2020: Financial Trouble Across Generations: Evidence from the Universe of Personal Loans in Denmark). For den gruppe af mennesker kan gælden vokse sig så stor og uoverskuelig, at de bliver overgældsat.

Overgældsætning rammer ikke kun det enkelte individ. Gælds- og betalingsproblemer er også et samfundsøkonomisk problem. Overgældsætning kan medføre produktionstab samt merudgifter til sundhedsvæsen, langtidssygemeldinger og overførselsindkomster. Det skyldes, at der findes en lang række helbredsmæssige konsekvenser af langvarig overgældsætning, både psykiske og fysiske, som blandt andet også kan få den konsekvens, at den gældsramte får svært ved at passe et arbejde.

”Gældsproblemer kan ses som en slags motorvej til generelt dårligt helbred”, udtaler Richard Ahlström, cand.psych., ph.d. og docent, som har forsket i konsekvenser af overgældsætning siden 1996.

Overgældsatte borgere

Dårligere helbred blandt borgere med gældsproblemer

Overgældsatte borgere har generelt et dårligere helbred sammenlignet med den øvrige befolkning, idet en lang række fysiske og psykiske lidelser er markant hyppigere forekommende. Det viser bl.a. et svensk studie (Ahlström & Edström, 2014: Överskuldsättning och ohälsa. En studie av hur långvarig överskuldsättning kan påverka den psykiska- och fysiska hälsan).

Andre studier viser, at overgældsatte i langt højere grad lider af angst og depression (Ahlström et. Al., 2019: Coping and financial strain as predictors of mental illness in over-indebted individuals in Sweden), og at finansiel stress i høj grad fører til psykosociale problemer (Starrin et. al.: Financial Stress, Shaming Experiences and Psychosocial Ill-Health: Studies into the Finances-Shame Model, 2009).

Dette er også udbredt blandt unge, hvor 33 pct. af unge med betalingsproblemer vurderer, at de har et dårligt psykisk eller fysisk helbred, og 35 pct. har oplevet forringet livsglæde som følge af deres gentagne betalingsproblemer (Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, 2021: Ungdomslivets økonomiske balance – Unge voksnes økonomiske trivsel 2021).

Vederlagsfri rådgivning

Frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning

Voksne borgere i Danmark med lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb kan opsøge vederlagsfri rådgivning.

Vederlagsfri rådgivning er gratis og leveres af frivillige organisationer, boligforeninger og kommuner. Formålet er at rådgive udsatte borgere med en lav årsindtægt, der har svært ved at håndtere deres økonomiske forpligtelser, så de opnår overblik over og kontrol med deres privatøkonomi og gæld. Rådgivningen sker gennem hjælp og støtte til budgetlægning, vurdering af betalingsevne, rådgivning om offentlige ydelser, rettigheder og pligter i forhold til kreditorer og gældssanering samt ved at indgå realistiske betalingsaftaler med kreditorer. Frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning varetages af frivillige rådgivere, som ofte har en økonomisk, juridisk eller socialfaglig baggrund.

Den frivillige rådgivning er uvildig og uafhængig af kreditorinteresser og giver mulighed for en ligeværdig og tillidsfuld relation til borgeren. Det vurderes at være helt afgørende for god rådgivning, da det ofte er forbundet med stor skam ikke at have styr på sin økonomi (KORA, 2016: Gratis økonomi- og gældsrådgivning i Danmark og Frivillige gældsrådgivninger: Udtalelse: Forankring af Gældsrådgivning, 2017).