Udgivelser

Økonomi- og gældsstatistik for Danmark

Danmarks Nationalbank: Husholdningernes formue og gæld

Experian RKI Analyse, januar 2022 viser udviklingen i RKI-registret i perioden januar 2019 til januar 2022

Studier af økonomi- og gældsproblemer og forbrugsadfærd

Coping and financial strain as predictors of mental illness in over-indebted individuals in Sweden (2019)

Studiet ‘Coping and financial strain as predictors of mental illness in over-indebted individuals in Sweden’ (2019) omhandler psykiske problemer og coping-strategier blandt overgældsatte. Forfatterne er Rebecka Holmgren, Emma Sundström Nilsson, Henrik Levinsson og Richard Ahlström fra Malmö Universitet og Mittuniversitetet.

Financial Trouble Across Generations: Evidence from the universe of personal loans in Denmark (2020)

Studiet ‘Financial Trouble Across Generations: Evidence from the universe of personal loans in Denmark’ (2020),  undersøger gældsproblemer og betalingsvanskeligheder på tværs af generationer. Forfatterne er Søren Leth-Petersen, Claus Thustrup Kreiner og Louise Charlotte Willerslev-Olsen.

Överskuldsättning och ohälsa En studie av hur långvarig överskuldsättning kan påverka den psykiska- och fysiska hälsan (2014)

Rapporten Överskuldsättning och ohälsa En studie av hur långvarig överskuldsättning kan påverka den psykiska- och fysiska hälsan (2014) undersøger, hvordan langvarig og alvorlig gældsætning kan påvirke helbredet samt betydningen af at modtage gældsrådgivning. Rapporten er udgivet af Konsumentverket (den svenske forbrugerstyrelse. Forfatterne er Richard Ahlström, tidl. docent ved Mittuniversitetet og Malmö Universitet og ph.d. mag. Sonya Edström, Mittuniversitet – Östersund.

Ungdomslivets økonomiske balance – Unge voksnes økonomiske trivsel 2021

Rapporten ‘Ungdomslivets økonomiske balance – Unge voksnes økonomiske trivsel 2021’ tager temperaturen på danske unges økonomi og økonomiske trivsel anno 2021. Undersøgelsen er udgivet af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden og udarbejdet i samarbejde med Epinion

Forbrugsadfærd i ungdomslivet – Forbrugstendenser 2021

Rapporten ‘Forbrugsadfærd i ungdomslivet – Forbrugstendenser 2021’ dykker blandt andet ned i unges brug af såkaldte “Køb nu – Betal senere”-ordninger samt unges impulsive og socialt betingede forbrug. Undersøgelsen er udgivet af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden og udarbejdet i samarbejde med Epinion. 

Personlige Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (2020)

Rapporten ’Personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere’ beskriver fire kommuners erfaringer med personlige borgerstyrede budgetter, hvor socialt udsatte borgere får en støtteperson og rådighed over op til 50.000 kr. til at forfølge egne mål og drømme. For nogle indebærer det økonomisk selvstyre og gældsfrihed.

Om økonomi- og gældsrådgivning

Kvalitetsmodel Vidensfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning (2018)

Rapporten Kvalitetsmodel Vidensfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning’ (2018) beskriver de standarder og parametre, der udgør kvalitetsmodellen for økonomi- og gældsrådgivning, som Vidensfunktionens medlemsorganisationer arbejder efter. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Deloitte.

Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte (2014)

Rapporten ’Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte’ (2014) gennemgår regler og praksis på gældsområdet og skitserer de problemer, som særligt socialt udsatte møder i forhold til gæld og gældssanering. Rapporten er udgivet af Rådet for Socialt Udsatte og forfattet af Line Barfod fra Advokaterne Foldschack og Forckhammer.