Uddannelsesmateriale

Vidensfunktionen skal skabe et fagligt miljø og gennemføre aktiviteter, der understøtter og styrker kvaliteten og udviklingen af den frivillige og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning i Danmark. Det indebærer også et kompetenceløft af de frivillige økonomi- og gældsrådgivere. Derfor arbejder Vidensfunktionen på at få udviklet et fælles uddannelsesmateriale i form af en række specifikke fagmoduler, hvorigennem de frivillige kan opkvalificeres. Materialet vil blive lagt her på hjemmesiden, når det er færdigudviklet, og være tilgængeligt for alle økonomi- og gældsrådgivninger.

Navn på uddannelsesmateriale

Navn på uddannelsesmateriale

Navn på uddannelsesmateriale