Uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning

Velkommen til Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning. I daglig tale kaldet Vidensfunktionen.  

Vi er en forening bestående af 15 medlemsorganisationer, der yder uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning lokalt, regionalt og landsdækkende.

Nyheder

Ny interessant viden fra økonomi- og gældsrådgivningsområdet.

Kvalitet i rådgivningen

Læs om standarder for vores rådgivningstilbud.

Aktiviteter

Læs om og tilmeld dig aktiviteter og arrangementer.

Udgivelser

Et udvalg af rapporter og studier om økonomi og gæld.

Hvem hjælper vi?

Borgere i risiko for økonomi- og gældsproblemer

Målgruppen er forskellig på tværs af medlemsorganisationerne, ex indsatte i landets fængsler, hjemløse der bor på herberg m.fl. Men fælles for rådgivningerne er, at det er udsatte voksne borgere med lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb.

Derudover er målgruppen borgere i risiko for økonomi- og gældsproblemer, som kan få gavn af forebyggende indsatser, herunder også unge. Rådgivningen udføres af frivillige med relevante juridiske, økonomiske og/eller socialfaglige kompetencer.

Formålet med Vidensfunktionen er at skabe et fagligt miljø og gennemføre aktiviteter, der understøtter og styrker kvaliteten og udviklingen af den frivillige og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning i Danmark.

Hvem er vi?

Fundamentet er en fælles kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivning

Fundamentet for Vidensfunktionens arbejde er en fælles kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivning. Den er udviklet med henblik på at skabe gennemsigtighed om de vigtigste standarder og parametre i vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning og understøtte kvalitetsudvikling i sektoren.

Vidensfunktionen omfatter en bred gruppe af medlemsorganisationer. Denne diversitet er en styrke, som Vidensfunktionen tager højde for og arbejder for at understøtte bedst muligt.

Vidensfunktionen understøtter samarbejde og sparring medlemsorganisationerne imellem og skal samtidig udvikle økonomi- og gældsrådgivningsområdet i bredere forstand. Vi stiller viden og værktøjer til rådighed for både vores medlemmer og et bredere netværk af rådgivninger. Desuden samler vi gennem forskellige aktiviteter øvrige aktører på området for at forebygge og afhjælpe økonomi- og gældsproblemer i Danmark.

Vision og profil

Vidensfunktionen skal forebygge og nedbringe økonomi- og gældsproblemer

Vidensfunktionen skal forebygge og nedbringe økonomi- og gældsproblemer og dermed også de sociale og sundhedsmæssige problematikker forbundet med at være i betalingsvanskeligheder. Det er det, vores medlemmer konkret arbejder for gennem deres daglige rådgivningspraksis.

Som forening agerer vi som et forum, der faciliterer dialog imellem vores medlemmer og mellem medlemmerne og øvrige interessenter inden for økonomi- og gældsrådgivningsområdet, ex myndigheder, kreditorer, forskere, virksomheder, fonde og øvrige rådgivninger. Gennem en fælles indsats videreudvikler og kvalitetssikrer vi økonomi- og gældsrådgivningen i arbejdet for at udbedre gældsproblemer i Danmark.

Vidensdeling

Et samlingspunkt for rådgivere og rådsøgende borgere

Udover at være et samlingspunkt for vores medlemmer og for det bredere netværk af interessenter på området, vil vi også være en vidensdelende platform, hvorfra man kan hente ny data, forskning og viden på området – i form af udgivelser, men også uddannelsesmateriale. Vi vil gerne bidrage til udviklingen på økonomi- og gældsområdet ved at udbrede viden og ved at samle denne og eksperterne på området ét sted.

I forlængelse heraf er vi også en platform, hvor rådsøgende borgere nemt kan få overblik over deres muligheder for økonomi- og gældsrådgivning. Det skal være nemt og overskueligt at danne sig et overblik over, hvor og hvordan man kan få hjælp, uanset hvor i landet man er bosat, og hvilken målgruppe, man tilhører.